JAK SPRÁVNĚ FORMULOVAT HYPOTÉZY? 

Připravili jsme pro Vás další zajímavý článek, tentokrát věnovaný problematice formulování hypotéz.

Při zpracování práce si stanovujete cíle práce a součástí cílů bývají také hypotézy, tak se nyní zaměříme na tuto problematiku.

Formulace hypotézy vychází ze známé teorie, která je empiricky ověřována.

 


 Hypotézu je možné chápat jako domněnku či podmíněný pravdivý výrok o vztahu mezi 2 a více jevy, o existenci nějaké skutečnosti, jevu či faktu a jejích příčinách, jejich změnách apod. 


 

Formulací hypotézy dochází k předjímání určitého vztahu, který je možné zkoumat, empiricky ověřovat či jinak zjišťovat. Hypotéza představuje vědecký předpoklad, který byl vyvozen z vědecké teorie.

Pomocí vhodně zvolených metod práce a důvěryhodných zdrojů je možné následně hypotézu buď přijmout (verifikovat), nebo zamítnout (falzifikovat). Hypotézy se nepotvrzují ani nevyvracejí!

V praxi bývá správná formulace hypotéz poměrně delikátní záležitostí, při které je nutné se vyvarovat značného množství chyb.

 

Zlatá pravidla při formulaci hypotéz:

 • hypotéza představuje jednoznačné tvrzení, které se vyjadřuje oznamovací větou (nikoliv větou tázací),
 • hypotéza musí vyjadřovat vztah mezi minimálně dvěma proměnnými (závisle proměnnou a nezávisle proměnnou), přičemž proměnné musí být měřitelné (kvantifikovatelné) nebo kategorizovatelné (věk, pohlaví, oblíbenost apod.),
 • vztah mezi proměnnými může být vyjádřen ve formě rozdílů, ve formě vztahů (korelace) nebo následků (čím – tím, jestliže – pak, jak – tak apod.),
 • hypotéza musí být ověřitelná (testovatelná).

 

Příklady správné formulace hypotéz práce:

Obecný výrok: Dobří učitelé používají ve výuce učební pomůcky.

 • Hypotéza:Učitelé, kteří při výuce používají učební pomůcky, dosahují lepších učebních výsledků než učitelé, kteří je nepoužívají.“

Obecný výrok: Nejlepších studijních výsledků dosahují žáci prvních tříd.

 • Hypotéza:Žáci prvních tříd mají školu raději, a proto dosahují lepších studijních výsledků než žáci jiných tříd.“

Obecný výrok: Dlouhodobý ekonomický růst země je determinantem růstu vzdělávání.

 • Hypotéza:Mezi úrovní vzdělávání a dlouhodobým ekonomickým růstem dané země panuje silná závislost, přičemž čím je úroveň vzdělávání vyšší, tím dosahuje daná země vyššího dlouhodobého ekonomického růstu.“

 

Nejčastější chyby při formulaci hypotéz:

 • formulace hypotézy je příliš složitá nebo dlouhá, 
 • hypotézy obsahují mnoho proměnných nebo jsou mezi nimi nejasně definované vztahy.

 

Příklady špatné formulace hypotézy:

 • Český denní tisk věnuje málo pozornosti problematice správné výchovy dětí.
 • Studenti gymnázií jsou v rámci vysokých škol zastoupeni více než jiní studenti.
 • Předpokládá se, že ne vždy se aplikují vhodné formy spolupráce postižených osob s jejich okolím.

 

Věříme, že Vám náš článek pomůže a ušetří Vám spoustu nervů a starostí. Pokud budete mít nějaký další námět na článek, prosím kontaktujte nás na e-mailu: info@pro-student.cz

 

Ať se daří.

Agentura ProStudent

https://www.odborne-prace.cz/

https://pro-student.cz/

 

 

Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE