Teze k bakalářské/diplomové práci

 

Co jsou to teze? Co musí obsahovat? K čemu a komu jsou určeny?

Kladete se výše uvedené otázky? My se na ně pokusíme odpovědět.

Doporučujeme si nejprve zkontrolovat, zdali Vaše škola vyžadujete zpracování tezí a pokud ano, tak je potřeba zjistit jaké jsou požadavky na jejich zpracování.

Níže si rozebereme standardní požadavky.

Teze se píšou k závěrečným pracím (bakalářským/diplomovým/disertačním pracím). Jedná se o celkové stručné shrnutí celé Vaší práce. Tedy takové zestručnění toho nejdůležitějšího z Vaší práce.

Teze standardně obsahují tyto náležitosti:

 • titulní stránku,

 • abstrakt a klíčová slova,

 • cíl práce,

 • metodiku práce,

 • výsledky práce,

 • diskuzi,

 • závěr práce,

 • seznam použité literatury (zkrácená verze – cca 5-6 ideální knižních zdrojů).

 

Rozsah tezí se pohybuje od 3-6 normostran, dle požadavků školy. Každá škola může mít malinko odlišné požadavky na jejich zpracování, proto si zjistěte jak je to u Vás ve škole.

 


Teze – stručné shrnutí celé práce, které jsou určeny zejména pro státnicovou komisi.


 

 Nyní si v krátkosti rozebereme jednotlivé body tezí.

 • Titulní stránka - tato stránka je shodná jako u závěrečné práce, jen je nutné změnit označení na TEZE BAKALÁŘSKÉ či TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE.
 • Abstrakt a klíčová slova – abstrakt je stručné shrnutí Vaší práce – tedy čeho se bude týkat, z jaké oblasti, uvést cil a výsledky Vaší práce.
 • Cíl práce – popis jakých cílů bude dosaženo a jaký bude přínos práce.
 • Metodika práce – zde je popsán způsob zpracování, zdali bylo dosaženo stanovených cílů. Dále by mělo být uvedeno, kde byly získaný informace/data, jak byly zpracovány a následně vyhodnoceny.
 • Výsledky práce – stručné shrnutí výsledků práce. Co bylo zjištěno a zdali byly splněny cíle práce.  
 • Diskuze – platnost výsledků, popř. vymezení další výzkumných otázek.
 • Závěr práce – opět stručné shrnutí celé práce, vlastními slovy. Neuvádět žádné teoretické informace. Shrnutí toho nejdůležitějšího z práce. 
 • Seznam použité literatury (zkrácená verze – cca 5-6 ideální knižních zdrojů) – zde se uvádí hlavní zdroje, citace dle platné směrnice, kterou požaduje Vaše škola (ISO 690, citace APA a další).

 

V případě dotazů se s námi můžete spojit na emailu info@pro-student.cz

Děkujeme.

Agentura ProStudent

info@pro-student.cz

 

Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE