VÝZKUMNÉ METODY

Výzkumná metoda? O co se jedná?

Je to nástroj, který jste si zvolili pro řešení výzkumného problému a dosažení stanoveného cíle Vaší práce. Popis zvolené výzkumné metody uvádíme v teoretické části prácie. V žádném případě se nesnažte vytvářet nějakou vlastní výzkumnou metodu, standardem je použít jeden z běžně používaných metodických nástrojů, kterými například jsou:

LITERÁRNÍ REŠERŠE– text s pohledem na danou problematiku z pozice zdrojů použité literatury neboli souhrn teoretických východisek. Jinými slovy, pokud zvolíme jako výzkumnou metodu literární rešerší, připravíme v podstatě přehled informací z dostupných zdrojů ke konkrétnímu tématu.

POZOROVÁNÍ – jak už z názvu vyplývá, jde o plánovité a systematické sledování jevů nebo skutečností s určitým cílem. Výsledkem pozorování je popis a vysvětlení těchto skutečností.  Pozor, že při této metodě musíte zvolit vhodnou měřící jednotku.

SROVNÁVÁNÍ neboli KOMPARACE – Ačkoliv srovnávání vypadá jako jedna z nejjednodušších výzkumných metod bakalářské nebo diplomové práce, může mít mnoho podob. Zajedno můžeme srovnávat názory, hypotézy nebo pojetí problému, většinou abychom odůvodnili naše vlastní stanovisko.  Tento postup používáme v teoretické části bakalářské nebo diplomové práce. Naopak v praktické části provádíme komparaci formou měření a zjišťování.  Trošku více jednoduše: srovnáváme například ukazatele vývoje inflace, tempo růstu vývoje hrubého domácího produktu apod.

ANALOGIE– ačkoliv se nejedná o jednu z nejvíce používaných metod, nemůžeme jít opomenout. A o co se jedná? Je to vlastně metoda srovnání, kde hledáme znaky podobnosti u srovnávaných skutečností.

ANALÝZA– tato patří naopak mezi hodně oblíbené výzkumné metody, kdy provádíme rozbor konkrétního jevu, skutečnosti, situace apod. Cílem analýzy je definovat systém a logiku jeho fungování. Tradičně mezi nejvíce oblíbené výzkumné analytické nástroje patří například SWOT analýza.

SYNTÉZA – tento pojem bývá pro studenty velkým oříškem a o co vlastně jde? Představte si domeček z karet, kde se snažíte definovat souvislosti mezi jednotlivými kartami a zákonitosti jejich fungování a dalšího vývoje.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ– další z nejoblíbenějších výzkumných nástrojů, rozdělený na kvalitativní nebo kvantitativní. Kvalitativní šetření je například ve formě individuálního strukturovaného rozhovoru, kdy sice strávíme čas s méně respondenty, ale získáme širší záběr informací. Naopak kvantitativní dotazníkové šetření je určeno pro velký počet dotazovaných s tím, že nám odpovídají na předem připravený dotazník s přesnou strukturou dotazů.

 

Tým webu PROSTUDENT

https://www.odborne-prace.cz/ 

info@pro-student.cz 

 

Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE