ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

 

Zadání každé práce je takový startovací bod pro zahájení přípravy a zpracování Vaší práce. Každá škola může mít rozdílené požadavky pro přípravu zadání, a proto doporučujeme si zjistit, jaké nároky má Vaše škola (katedra). Ve většině případů existuje formulář pro přípravu zadání, do které jen vyplníte jednotlivé doby.

Co vše obsahuje zadání práce? Zadání práce se liší dle stanov příslušné školy/katedry. Standardně zadání práce obsahuje:

 • název školy,
 • název katedry,
 • logo školy,
 • název – ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE,
 • autor/autorka práce,               
 • studijní program,
 • obor,
 • vedoucí práce,
 • jazyk práce,
 • název tématu (česky/anglicky),        
 • rozsah práce,
 • struktura práce (cíl, metodika),
 • seznam odborné literatury,
 • datum zadání bakalářské/diplomové práce,
 • termín odevzdání bakalářské/diplomové práce.    

Vzor zadání závěrečné práce: (jak by mohlo zadání vypadat)

 

 

 

 

Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE