Jak na formulaci cíle bakalářské či diplomové práce

 

 

Většina studentů je přesvědčena o tom, že nejvýznamnější fází zpracování závěrečné práce je samotné napsání textu bakalářské či diplomové práce. Studenti zpravidla nepřikládají velký význam tomu, že jejich „studijní úspěch“ se bude odvíjet také od jiných neméně významných faktorů, jako je správný výběr tématu nebo správné formulování cíle závěrečné práce.

Ambicí tohoto článku je nejprve představit, co je to cíl práce, a jak je správně formulovat.

 


Cíl práce představuje definování záměru, kterého chce student v rámci své závěrečné práce dosáhnout.

V rámci jednotlivých vysokých škol existují různé práce. Na některých školách musejí studenti definovat cíl práce již v zadání závěrečné práce, v rámci jiných škol pak až při samotném zpracování práce. Ať tak či tak, není rozumné přistoupit k psaní práce, aniž byste měli cíl vymezen.

 

„Správná formulace cíle je jedním ze zásadních kroků, který determinuje konečný úspěch a obhajitelnost práce.“

 


Cíl práce se vymezuje v úvodu práce a prokázání naplnění cíle pak bývá předmětem závěrečného shrnutí či závěru samotné práce.

Jak postupovat při formulaci cíle práce:

·         Cíl práce by měl být formulován jednoznačně a srozumitelně. Optimální je jednou větou nebo souvětím. Vyvarujte se přílišné květnatosti nebo složitosti.

·         Při formulaci cíle vám může pomoci, když si položíte klíčovou otázku, na niž hledáte odpověď.

Tab. 1: Příklady správné formulace cílů práce

Název práce

Možnosti vymezení cíle práce

Nezaměstnanost žen v regionu XY

Cílem práce je nalezení příčin nezaměstnanosti žen v regionu XY ve srovnání s jinými regiony v zemi.

Udržitelnost současného důchodového systému s ohledem na demografické stárnutí obyvatelstva

Cílem práce je zhodnotit udržitelnost současného důchodového systému ČR v kontextu demografického stárnutí obyvatelstva.

Vliv přílivu přistěhovalců do ČR na výši mezd v odvětví stavebnictví

Cílem práce je objasnit, zda příliv přistěhovalců do ČR ovlivňuje pracovní podmínky včetně výše mezd v odvětví stavebnictví.

 

Všimněte si, že ve vztahu k cíli se používá přítomný čas. Častou chybou bývá použití budoucího nebo minulého času.

 

Další frekventovanou chybou ve vztahu k formulaci cíle práce je jeho vymezení prostřednictvím metod práce, viz tab. 2.

 

Tab. 2: Příklady nesprávné formulace cílů práce

Název práce

Možnosti vymezení cíle práce

Nezaměstnanost žen v regionu XY

Cílem práce je popsat vývoj nezaměstnanosti žen v regionu XY a porovnat její úroveň s jinými regionu v zemi.

Udržitelnost současného důchodového systému s ohledem na demografické stárnutí obyvatelstva

Cílem práce je analýza udržitelnosti současného důchodového systému ČR v kontextu demografického stárnutí obyvatelstva.

Vliv přílivu přistěhovalců do ČR na výši mezd v odvětví stavebnictví

Cílem práce je porovnat, jak příliv přistěhovalců do ČR ovlivňuje pracovní podmínky včetně výše mezd v odvětví stavebnictví.

 

 

Pamatujte si, že cílem práce nemůže být název metody vědecké práce (popis, analýza, srovnání apod.), protože se jedná o prostředky, které by měly vést k dosažení stanoveného cíle.

 

Nějaký jev je popisován, analyzován a porovnáván proto, abyste mohli např. zodpovědět stanovenou výzkumnou otázku, potvrdit/vyvrátit stanovenou hypotézu nebo naplnit cíl práce.


Věříme, že Vám náš článek pomůže a ušetří Vám spoustu nervů. Pokud budete mít nějaký další námět na článek, prosím kontaktujte nás na e-mailu: info@pro-student.cz nebo info@pisubakalarku.cz

 

Mějte hezký semestr, Váš Prostudent
www.pro-student.cz
www.prostudent.cz
www.pisubakalarku.cz

 

 

 

 Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE