„Každý den si říkám, že bych už měla začít psát bakalářskou práci, stále však nemám napsaný ani řádek. Chodím do zaměstnání a přes den mám spoustu stresu a nervů v práci. Večer, když se usadím k počítači a mám začít psát bakalářskou práci, jsem velmi unavená a nemám sílu na to, abych mohla myslet na psaní bakalářské práce. Nemám ani osnovu bakalářské práce, jediné co jsem zvládla, bylo vytvořit titulní stranu bakalářské práce a načrtnout abstrakt bakalářské práce. Potřebuji pomoc s bakalářskou prací. P.S: Jsem úplně v koncích“.

„Píšu diplomovou práci už přes půl roku, ale stále nejsem ani v třetině textu. Do diplomové práce jsem se zamotal, sám sebe se ptám, jak napsat diplomovou práci, nebo zda existuje nějaký aplikovatelný vzor diplomové práce, pomocí něhož bych se inspiroval a napsal tak svou diplomovou práci. Blíží se mi termín odevzdání diplomové práce. Poradíte mi?“

„Nevím, jak začít s psaním své bakalářky, potřebuji napsat kvalitní bakalářskou práci, dále anotaci bakalářské práce a též vytvořit prezentaci bakalářské práce. Velmi se bojím obhajoby bakalářské práci, neboť nevím, jak zvládnu dodržet délku bakalářské práce a termín odevzdání bakalářské práce. Nutně potřebuji pomoc s bakalářskou práci. Mám malé dítě a studuji dálkově, kvůli své práci musím VŠ vzdělání dokončit, jinak se nemám kam po mateřské vrátit, už celé týdny z toho nespím.“

„Dostali jsme zadání tří seminárních prací.V pondělí jsem měl odevzdat ukázku seminární práce z ekonomie, termín jsem nedodržel, neboť nevím, jak má vypadat seminární práce z ekonomie. Jsem studentem prvního ročníku. Další seminární práce se týkají řízení lidských zdrojů a Evropské unie. Šel jsem do knihovny a půjčil si spoustu knih, seděl jsem nad tím a hledal taky něco na internetu nějaký vzor seminární práce, nebo nějaké seminární práce ke stažení. Termín odevzdání se však kvapem blíží a já stále nemám napsanou ani osnovu seminární práce. Potřebuji rychlou pomoc.“

Možná jste v některých výše uvedených reakcích poznali sami sebe a nyní přemýšlíte, že budete potřebovat také Vy pomoc s bakalářskou prací, nebo pomoc s diplomovou prací či se seminární prací, neboť termín odevzdání Vaší práce se blíží a Vy stále nevíte jak psát absolventskou práci nebo seminární práci. Dříve než však důkladně prozkoumáte trh a budete hledat vhodného poskytovatele služeb, jež nabízí zpracování informací k bakalářským, diplomovým, seminárním a jiným druhům prací nebo nabízí zpracování podkladových textů k bakalářským, diplomovým, seminárním a jiným druhům prací, přečte se naše zásady jak poznat nevhodného (nepoctivého) poskytovatele služeb. Tento návod jsme sestavili na základě zkušeností našich zákazníků, ale též za pomoci našich zpracovatelů a jeho jediným posláním je zvýšit Vaši informovanost v oblasti těchto služeb a upozornit Vás na co byste si měli dát pozor.

SEDM ZÁSAD JAK POZNAT NEPOCTIVÉHO POSKYTOVATELE SLUŽEB:

  1. Poskytovatel služeb na svých webových stránkách nabízí možnost vypracování podkladových textů k závěrečným pracím do jednoho nebo do dvou týdnů.
  2. Poskytovatel služeb Vám slibuje nejnižší cenu na trhu.
  3. Poskytovatel služeb po zadání objednávky požaduje platbu ještě dříve, než Vám byla dodána ukázka podkladového textu.
  4. Poskytovatel služeb blíže nespecifikuje případný přístup k reklamaci, k zapracování připomínek nebo je nenabízí zdarma.
  5. Poskytovatel služeb po Vás nepožaduje žádné zpřesnění objednávky nebo doplnění Vaší představy o objednávce, v případě, že jste žádnou specifikaci v objednávce neuvedl, např. osnovu bakalářské práce, zpřesnění praktické části bakalářské práce.
  6. Poskytovatel služeb Vám neposkytl žádný doklad o zaplacení, fakturu ani jiný relevantní doklad o úhradě objednávky, od které se v praxi běžně odvíjí záruční doba.
  7. Poskytovatel služeb v průběhu zpracování podkladů s Vámi průběžně nekomunikuje, neověřuje, zda komunikace se zpracovatelem probíhá v pořádku a ani po ukončení objednávky nezjišťuje Vaši spokojenost s dodanými podklady.

Výše uvedené zásady Vám tak umožní rozeznat správného poskytovatele služeb, což Vám pomůže vyhnout se případným nepříjemnostem či zklamání.

Z našich interních statistik dále vyplývá, že přibližně 10 % zákazníků musíme odmítnout vzhledem k požadovanému velmi krátkému termínu dodání podkladů k závěrečným pracím, neboť při požadavku na vypracování podkladů k bakalářské práci za týden nebo za dva týdny, nemůžeme zajistit, že bude poptávaný text řádně a vysoce kvalitně zpracován. Naproti tomu však získáváme 35 % zákazníků od naší konkurence, která sice podklady vyhotovila ve velmi krátkém čase, ale nedokázala již zajistit jejich kvalitu a tedy i úspěch.

Společnost ProStudent s. r. o. se tak specializuje na vypracování vysoce kvalitních podkladových textů, u kterých garantuje nejen jejich originalitu, propracovanost, ale především jejich úspěšnost. Z toho důvodu je též mottem naší společnosti „spokojenost našeho zákazníka je až na prvním místě“. Společnost ProStudent s. r. o. každému zákazníkovi po vypracování podkladů zasílá interní dotazník, v rámci něhož ověřuje spokojenost s poskytnutými službami. Níže jsou uvedeny některé reakce našich zákazníků.

„U společnosti ProStudent jsem si objednala podklady k teoretické části bakalářky. Komunikace ze strany ProStudent byla naprosto úžasná. Po celou dobu jsem byla přesně informována o průběhu zpracování. Zpracovatelka mi poskytla též mnoho dobrých rad k práci. Také cena dle mého názoru plně odpovídá přístupu, komunikaci a dodanému textu.“

„U ProStudenta jsem si chtěl objednat diplomku. Téma bylo velmi náročné a bohužel i termín byl velmi krátký. Prostě jsem to zazdil. ProStudent se však mou objednávkou velmi intenzivně zabýval a poskytl mi velmi dobrou zpětnou vazbu, která mě přesvědčila, že chci zde podklady zpracovat. Nicméně zpracování odmítl z důvodů krátkého termínu. Pokusil jsem se zadat práci jinde, ale nebyl jsem moc úspěšný. Text u vedoucího neprošel…. Následně jsem se vrátil k Prostudentovi s tím, že jsem se domluvil ve škole, že termín dopracování práce posunu. Udělal jsem dobře, příště už váhat nebudu“.

„Překvapila mě rychlost, ochota a pomoc ze strany klientského centra. Tak milé lidi jsem už dlouho nepotkala“.

„S doručenými podklady jsem byl velmi spokojeny. Pokud budu potřebovat pomoc i příště, obrátím se rozhodně dříve. SlibujiJ“.

„Prostudenta rozhodně bych doporučil, nejenže jsem byl naprosto spokojený, bo práce mi byla doručena poměrně rychle, ale ani vedoucí neměl žádné připomínky… „ 

„Objednal jsem si podklady k bakalářce. Následně jsem však musel termín dodání zkrátit, prostě musel jsem. ProStudent mi vyšel nakonec vstříc, ani jsem nemusel nic doplácet. Takže jo, doporučuju.“

© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE