ABSTRAKT versus ANOTACE

  

Nejste si jistí rozdílem mezi anotací a abstraktem? V dalším článku se pokusíme vysvětlit rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. 

ANOTACE

ANOTACE je stručným shrnutím práce v rozsahu několika vět na 5 až 10 řádků. Cílem anotace je ve stručnosti seznámit čtenáře s problematikou Vaší bakalářky nebo diplomky.  Anotace však nezahrnuje cíle práce, použité metody nebo Vámi zjištěné výsledky v dané problematice!

Pro anotaci platí její dvojjazyčný ekvivalent, tj. musí být uváděna jak v českém, tak anglickém jazyce (pokud tedy práci píšete v češtině). Umístění anotace je hned na další stránce po čestném prohlášení a je jí vyhrazen samostatný list. Součástí anotace jsou i klíčová slova, jejichž běžný rozsah je 3 – 8, seřazených podle důležitosti.

Proč se anotace vytváří? Je to jednoduché, právě shrnutí v ní obsažené je základem pro fulltextové vyhledávání v odborných katalozích, což platí zvláště pro diplomové a odborné práce, u kterých se předpokládá jejich zařazení do katalogu.

 

ABSTRAKT

ABSTRAKT je podobně jako anotace přehledem obsahu práce, ovšem je rozsáhlejší (250-500 slov) a obsahuje použitou metodiku, a i výsledky šetření bakalářské nebo diplomové práce.  Je důležité si pamatovat, že čím je abstrakt zajímavější, tím je větší šance, aby si čtenáři přečetli celou práci.  Při formulaci abstraktu doporučujeme používat krátké výstižné věty a vyvarovat se složitých nečtivých formulací.

V úvodu abstraktu se zaměříme na řešenou problematiku, téma a cíl naší práce. Následně popíšeme, jak jsme pojali řešení daného problému a jak se podařilo splnit stanovený cíl se sdělením konkrétních výsledků, ke kterým jsme došli. Benefitem je i okomentování samotných výsledků, abychom zdůraznili, proč jsou, stejně jako celá bakalářská nebo diplomová práce, užiteční.  Součástí abstraktu jsou i klíčová slova, na které se v bakalářské či diplomové práci zaměřujeme. Oficiální pravidla pro psaní abstraktů naleznete v normě ČSN ISO 214.

 

Krásný den.

 

Tým webu PROSTUDENT

https://www.odborne-prace.cz/

info@pro-student.cz

 

Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE