Co vše obsahuje zhotovený odborný text?

Připravili jsme pro Vás shrnutí, co vše obsahuje zhotovený odborný text.

Při zadání nezávazné objednávky požadujeme od Vás přesné zadání požadavků ke zpracování, dle nich se odvíjí zpracování odborného textu. Vždy je nutné sdělit všechny informace v úvodu spolupráce, aby se na nic nezapomnělo a text byl zpracován dle Vašeho zadání a požadavků.

 

Standardně odborný text obsahuje:

  • úvodní stranu (zde je uveden název a označení, že se jedná o odborný text),
  • obsah (ten se generuje automaticky, aby bylo možné jej znovu aktualizovat),
  •  jádro odborného textu (případné rozdělení na teoretickou a praktickou část),
  • závěr,
  • seznam použité literatury,
  • popř. seznamy obrázků, tabulek, grafů a přílohy.

 

Výše je uveden výčet částí, které může odborný text obsahovat, ale záleží, také na tom, o jaký typ odborného textu se jedná (odborný text k seminární, zápočtové, závěrečné, bakalářské či diplomové práci) a dle toho se mění i jeho struktura/osnova.

V nezávazné objednávce rovněž vyplňujete rozsah odborného textu. Do celkového rozsahu se nezapočítává úvodní strana, obsah a seznam použité literatury, ale tyto body budou součásti zpracovaného odborného textu.

Příklad:

Zadání zpracování 40 normostran (dále jen NS): Bude zpracování 40 NS odborného textu, a navíc budete mít úvodní stranu, obsah a seznam použitých zdrojů. Celkový rozsah odborného textu může mí např. rozsah 43 NS.

Odborný text je standardně formátován. Při zpracování textů využíváme svou vlastní firemní šablonu, nevkládáme texty do šablon škol, nezpracováváme úvodní strany, kde jsou uvedeny informace o Vaší škole, včetně Vašeho jména a jména vedoucího, poděkování a prohlášení. Tyto části si již musí klient zpracovat sám. V naší šabloně bude dodržen typ písma, velikost písma a řádkování, které vyplňujete při zadávání objednávky.

 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na email info@pro-student.cz

 

Děkujeme.

Agentura ProStudent

info@pro-student.cz

 

© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE