Jak správně pracovat s literaturou a dalšími zdroji v rámci závěrečné práce

Práce s literaturou patří k velice důležitým parametrům bakalářské či diplomové práce. Pomocí odborné literatury student zpracovává celou teoretickou část, na základě které pak zpracovává část analytickou (praktickou).

Studenti si zpravidla vybírají témata na základě subjektivních zájmů a sympatií s určitými okruhy problémů, kterým se chtějí v rámci své závěrečné práce podrobněji věnovat.

Pravdou však zůstává, že pokud s jakýmkoliv tématem chcete pracovat v kvalifikační práci, jsou důležitá odborná vyjádření a formulace, které získáte právě studiem odborných publikací. V současné době je tato práce značně usnadněna elektronickými zdroji, vždy je ale dobré mít při zpracování odborného textu po ruce knihu nebo monografii v tištěné podobě, a to od uznávaného odborníka v daném oboru.

Základní pravidla při výběru odborné publikace:
  • Držte se zadání práce, jehož součástí je ve většině případů také seznam doporučené literatury – v ideálním případě navštivte knihovnu a snažte se všechny publikace z tohoto seznamu použít.
  • Znáte vedoucího své práce? Pokud jste u vedoucího své práce absolvovali výuku (většinou ano), možná znáte jeho oblíbené autory či publikace. Pokud máte o oblíbených publikacích či článcích svého vedoucího povědomí, je na místě tyto publikace použít.
  • V současné době je již nutností využít nejen tištěných publikací, ale také e-booků, elektronických odkazů, odborných článků a jiných. U publikací v elektronické podobě je nutno ovšem dbát na jejich věrohodnost.
  • Nyní je také na většině vysokých škol povinností využití zahraniční literatury, pokud to nutností není, je i přesto dobré využít zahraniční zdroj – nejen na vedoucího práce, ale i na členy komise to může udělat dobrý dojem. Pokud nejste talent na jazyky, anglicky se dorozumíváte „rukama nohama“ a představa o pročítání zahraniční literatury k odbornému tématu opravdu není vaším snem, nezapomínejte, že vždy je nutné citovat původní zdroj. Vydal-li tedy váš vedoucí, který má oblíbené autory ze zahraničí, knihu, můžete využít zdroj z jeho publikace, tzn., že pouze správně ocitujete původní zahraniční zdroj. Potěšení pak přijde z obou stran, vy splníte požadované podmínky a ještě budete mít radost ze zahraničního zdroje a vedoucí práce či jiný účastník bude potěšen čerpáním informací od jeho oblíbeného odborníka v oboru.
  • Méně znamená někdy více, vždy záleží na rozsahu práce a na požadovaném počtu použitých zdrojů. Pro správné zpracování teoretické části je dobré vybrat si základní literaturu (2-3 tituly nejlépe v tištěné podobě), která se zabývá přímo tématem vaší práce, a na základě těchto publikací si sestavit osnovu práce. V případě kombinací všech možných publikací může dojít k tomu, že zbytečně opomenete některou z důležitých kapitol z daného tématu a na druhou stranu méně důležité kapitole budete věnovat zbytečně rozsáhlou část práce. Díky správně sestavené osnově, se kterou vám někdy vedoucí velmi rád pomůže nebo ji alespoň odsouhlasí, se vám bude s odbornou literaturou pracovat mnohem lépe.
  • Doporučená literatura neznamená, že byste si celou publikaci měli přečíst. Teoretická část vaší kvalifikační práce je ukázkou toho, jak umíte s odbornou literaturou pracovat, tedy zda jste schopni seznámit se s jakoukoliv problematikou. Není tedy nutností číst celé knihy, ale naučit se v knihách hledat to důležité, tzn. seznámit se s obsahem knihy a pomocí něj vyhledávat to, co vás zajímá.
Zdroje odborné literatury

Ve 21. století je ve většině oblastí již mnohé vymyšleno, maximálně přicházejí připomínky na vylepšení, různá testování a zkoušky. V současné době je již vše zaznamenáno písemně, z čehož vyplývá, že publikací v tištěné i elektronické podobě je nespočet.

Je tedy důležité zaměřit se na literaturu, která se přímo vztahuje k problematice vaší práce. Jak bylo uvedeno výše, většina poznatků již byla zjištěna dříve a jsou již pouze rozšiřovány, doplňovány, vylepšovány atd. S ohledem na způsob získávání a další bádání již publikovaného se pak zdroje odborných publikací dělí na:

1) Primární zdroje – jak již napovídá sám název, jde o původní vědecké práce, které publikují vlastní zjištění a vlastní práci. Primární zdroj je ve většině případů věrohodný a hlavně z něj zjistíte důvod daného tvrzení, a to jak autor došel k danému závěru. Pro formulování závěru získáte potřebné informace, tj. použité vstupní zdroje, metodiky, prostě vše, co mělo vliv na závěr dané problematiky. Mezi primární zdroje patří také historické prameny.

2) Sekundární zdroje – jedná se o již minimálně jedenkrát publikované zjištění. Jednoduše lze říci, že se jedná o již převzaté informace z primárních zdrojů. Vaše práce patří k sekundárním zdrojům.

Věříme, že Vám náš článek pomůže a ušetří Vám spoustu nervů. Pokud budete mít nějaký další námět na článek, prosím kontaktujte nás na e-mailu: info@pro-student.cz nebo info@pisubakalarku.cz

Mějte hezký semestr, Váš Prostudent
www.pro-student.cz
www.prostudent.cz
www.pisubakalarku.cz www.bakalarky365.cz


Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE