JAK SI SPRÁVNĚ ZVOLIT TÉMA SVÉ PRÁCE

Určitě budete souhlasit s názorem, že správně zvolené téma je základním předpokladem pro úspěšné zpracování jakékoliv akademické práce.

Málokdo však tuší, jaké hlavní zásady by měly být respektovány pro zajištění správného výběru tématu.
Zvolené téma závěrečné práce by mělo reflektovat především:
• zaměření Vašeho studijního oboru,
• dostupnost literárních a jiných relevantních zdrojů,
• Vaše zkušenosti a znalosti v určité oblasti,
• Váš zájem o určité téma.

Při výběru tématu doporučujeme si nejprve zkontrolovat, zda k tématu existuje dostatek literárních pramenů. Často se stává, že se student nadchne pro určité téma, ale následně zjistí, že podstatná část literatury je obtížně dostupná nebo výhradně cizojazyčná.

Stejně tak doporučujeme při výběru tématu přemýšlet o zaměření praktické části. Například pokud budete psát o motivačním programu v konkrétní společnosti, musíte mít jistotu, že se Vám u ní podaří potřebná data získat. Nebo pokud se zavážete k dotazníkovému šetření, že budete schopni dané šetření provést a správně vyhodnotit.

K tématu, které bude předmětem Vaši bakalářky, nebo diplomky byste měli mít také vztah, tj. měli byste mít o zvolené oblasti určité povědomí a osobní motivaci se hlouběji zvoleným tématem zabývat. Je důležité mezi povědomím (znalostmi o určité oblasti) a osobní motivací se tématem zabývat najít průnik. Ptáte se proč?

Lehce se Vám může stát, že si zvolíte téma, které na Vás bude působit atraktivně a zajímavě. Následně však dojdete k zjištění, že je obtížně zpracovatelné, nebo že nevíte, jak jej máte uchopit, protože zvolená oblast je příliš obsáhlá. Snadno tak můžete pouze „klouzat“ po povrchu zvoleného problému a úspěšnost Vaší bakalářské či diplomové práce může být snadno ohrožena.

„Při formulaci cíle práce si dejte pozor na velmi častou chybu studentů, a to na záměnu metod práce s cílem práce.“

Při volbě tématu byste měli mít také jasno ohledně hypotézy práce, resp. jakou hypotézu budete chtít ve Vaší práci potvrdit či vyvrátit.

Pamatujte, že obecně platí při výběru tématu Vaší bakalářky nebo diplomky, že rozhodující je, zda máte v dané oblasti dostatek teoretických znalostí, které jste schopni aplikovat do praxe, a toto celé jako celek obhájit.

Váš ProStudent s.r.o. a PROSTUDENT NET, s.r.o.
www.pro-student.cz
www.prostudent.cz
www.pisubakalarku.cz

Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE