STANDARTIZOVANÁ NORMOSTRANA


 Normostrana? Co to je? Je normostrana odlišná oproti fyzické straně v Microsoft Office Word? Kolik má znaků a kolik má slov? Jak a kde zjistit počet znaků?


 Podkládáte si ty stejné otázky? Pokusíme se Vám zde popsat co je to normostrana a jaké jsou její specifika a náležitosti.

 

CO JE TO NORMOSTRANA?

Normostrana je standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků včetně mezer. Normostrana se označuje také zkratkou „NS“.

 

KOLIK MÁ NORMOSTRANA ZNAKŮ A SLOV?

Normostrana má rozsah textu v délce 1 800 znaků včetně symbolů a mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

Z výše uvedeného vyplývá, že normostrana má svá specifika a liší se od běžné fyzické strany textu. Normostrany se běžně využívají při psaní textů v různých středoškolských a vysokoškolských prací, při překladu textů, korekturách apod a lépe se mohou nacenit, jelikož přesně víme, o jaké množství textu se jedná.

 

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NORMOSTRANOU A FYZICKOU STRANOU TEXTU?

Normostrana je strana o určitém množství textu – na jednu stranu textu nám připadá 1800 znaků včetně mezer, při řádkování 1,5.

Fyzická strana textu je plná strana textu ve formátu A4 s řádkování 1 a nemůžeme přesně stanovit o jaké množství textu se jedná.

 

JAK VYPADÁ NORMOSTRANA V MICROSOFT OFFICE WORD A KDE NALEZNEME POČET ZNAKŮ?

 Otevřete si dokument Word a ve stavovém řádku dole vlevo naleznete počet znaků.

 

Kliknete na počet slov a zobrazí se Vám okno, ve kterém se Vám zobrazí celý statistika dokumentu, a to počet stran, počet slov, počet znaků, odstavce a řádky.

Pro správné spočítání normostran je důležitý bod znak (včetně mezer). V našem případě máme 3635 znaků včetně mezer, což odpovídá cca 2 normostranám.

Provedete jednoduchý výpočet: 3635 : 1800 = 2,01 NS

 

A jak to má nastaveno naše agentura? Jaké formáty zpracováváme?

 Naše agentura standardně zpracovává normostrany, tedy 1800 znaků včetně mezer na jednu stranu. Je však možné se předem domluvit na jiném formátu.

 Máme k dispozici firemní šablonu, do které je text zpracováván. Dodržujeme následující formátování.

 

Stránka v Microsoft Office:

  • okraje ze všech stran – 2,5 cm,
  • typ písma: Times New Roman, Arial, Courier New (popř. dle požadavků klienta),
  • velikost písma: 12,
  • řádkování: 1,5 (toto řádkování se standardně používá při zpracování normostran).

 

Do celkového rozsahu objednaného textu se počítají NS od úvodu po závěr.

Úvodní strany, obsah, seznam lieratury, přílohy či seznamy tabulek, grafů a obrázků se do celkového rozsahu nezapočítávají, ale jsou součástí zpracovatelného textu.

 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na email info@pro-student.cz

Děkujeme.

Agentura ProStudent 

 

Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE