PRAKTICKÁ ČÁST BAKALÁŘSKÉ NEBO DIPLOMOVÉ PRÁCE

V rámci tohoto článku se budeme zabývat praktickou (analytickou) částí bakalářské nebo diplomové práce.

Na úvod je nutné zmínit, že doporučený standardní poměr mezi teoretickou a praktickou částí bakalářky nebo diplomky je 1:1. Některé vysoké školy ovšem vítají strukturu bakalářské nebo diplomové práce, ve které je praktická část ve větším rozsahu než část teoretická. Naopak nedoporučujeme opačný stav, aby teoretická část byla obsáhlejší než část praktická.

Praktická část bakalářky nebo diplomky v podstatě přesouvá řešenou problematiku do praktické roviny a obsahuje vlastní řešení problému.

V této části práce prostřednictvím zvolené výzkumné metody docházíme k výsledkům, na základě kterých formulujeme vlastní návrh řešení zadaného výzkumného problému s příslušným hodnocením.

V praktické části bakalářské nebo diplomové práce pracujeme s tabulkovým, obrázkovým a grafickým aparátem. Nesmíme zapomínat na jejich správné číslování, název, popis a legendu, v žádném případě se nedoporučuje odkazovat v textu na „následující tabulku“ nebo na „graf na str. 39“. Zvláště u grafů je pak nutné zohlednit výsledek nebo závěr, který z dat vyplývá.

Praktická část bývá prezentována například formou analýzy či výzkumu s logickou návazností.

Cíl jejich řešení určuje použitou metodu, přičemž základem je potvrdit či vyvrátit stanovenou výzkumnou hypotézu, kterou jsme si v úvodu bakalářské nebo diplomové práce stanovili.

Velmi důležitou součástí praktické části bakalářky nebo diplomky je diskuse, která navazuje na zjištěné výsledky, a jejím cílem je konfrontace s tezemi z teoretické části. V praktické části pak určitě nezapomeňte uvést vlastní komentáře, úvahy a odůvodnění.
Přejeme Vám krásný semestr, Váš Prostudent
www.pro-student.cz
www.prostudent.cz
www.pisubakalarku.czKategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE