Tajemství úspěšně napsané bakalářské práce

Konečně nadešel ten čas, na který jste mysleli (a možná se i těšili) od prvního ročníku, kdy jste nastoupili na školu. A to až budete ve třetím ročníku a konečně získáte vytoužený titul Bc. (bakalář).

Cesta k vytouženému diplomu však není úplně tak lehká, jak se to může na první pohled zdát. Vedle velkého množství seminárních, semestrálních a ročníkových prací, které jste museli napsat a v některých případech před celou třídou i odprezentovat, zvládnutí zápočtů a zkoušek, Vás čeká ještě jedna poslední poněkud nemilá záležitost, a to vypracování a následně úspěšné obhájení závěrečné práce - bakalářské práce.

Většině studentů běhá mráz po zádech při představě, o čem bude na 40 stran psát. Možná o to „něco“ napsat by ani nešlo, ale je třeba napsat něco smysluplného, přínosného, hodného vysokoškolsky vzdělaného člověka. Váš vedoucí práce Vám zřejmě při první konzultaci řekne něco ve smyslu: „nadešel čas, abys všem ukázal, co v Tobě je“. Rodiče, partner/ka nebo kamarádi Vás podpoří větou: „zvládli to ostatní, zvládneš to taky!“

Nebudeme zdržovat a přejděme k jádru tohoto článku, a to jak napsat bakalářskou práci, která bude úspěšná a především vytvoří spokojený výraz u vedoucího práce a celé státnicové komise.


Jde ve své podstatě o dodržení všech níže uvedených bodů:
1. Pokud čtení nikdy nebylo Vaší silnou stránkou, začněte se obklopovat velmi studijními typy studentů. Proč? Protože Ti přesně ví, kde se nachází , školní knihovna a studovna a jaké knihy, odborné studie a další materiály jsou v ní k dispozici.

2. Obklopte se studenty, kteří měli vždy dobře napsanou semestrální, seminární či ročníkovou práci.Proč? Protože Vás budou motivovat. Když jim zavoláte či napíšete, řeknou Vám, kolik stran za daný den již napsali a kolik jim do finále chybí.

3. Choďte na všechny bakalářské semináře, hospitace a konzultace k vedoucímu. Můžete si sjednat konzultaci také s vedoucím katedry – snaha se velmi cení a může se Vám to při státnicích hodit.

4. Stanovte si časový harmonogram. Můžete si sestavit např. Ganttův diagram, ve kterém si rozvrhnete, které dny a kolik hodin se budete práci věnovat. Nepřeceňujte se! Raději si stanovte pesimističtější variantu než příliš optimistickou.

5. Zakupte si knihu zabývající se přípravou a zpracováním bakalářské práce, která Vám pomůže pochopit: jak formulovat cíl práce, hypotézy, výzkumné otázky, metodiku a metody práce, co má obsahovat teoretická či praktická část práce apod. Doporučujeme knihu z těchto webových stránek: http://pisubakalarku.cz/objednavka

6. Vypůjčte si v knihovně či si okopírujte ve studovně potřebnou literaturu, vyhledejte si na internetu relevantní databáze, statistiky, odborné články, studie a výzkumy mezinárodních organizací, které korespondují se zaměřením Vaší práce.

7. Prostudujte si závaznou metodiku zpracování bakalářské práce na Vaší škole. Dozvíte se v ní nejen, jak máte text strukturovat, ale také jaký styl citace máte používat, jak máte citovat literaturu a další důležité informace.

8. Začněte psát, co nejdříve. Neodkládejte to a nevyhýbejte se záměrně psaní Vaší práce!!! Ztratíte tím potřebný čas, aby byla Vaše práce dokonalá.

9. Nezapomínejte na to, že bakalářská práce není o tom dát dohromady informace o zvolené problematice, ale musí mít určitou přidanou hodnotou. Minimálně musí přinášet nový způsob zpracování nebo nový pohled na danou problematiku.

10. Nepodceňujte také formální, stylistické a jazykové provedení práce. Dbejte na správné nastavení okrajů, řádkování, odsazení textu a zarovnání. Zvolte také správný rod pro psaní bakalářské práce (nejlépe trpný rod). Pokud budou součástí práce grafy či tabulky, nekopírujte je, ale sami si je zpracujte a upravte. Nechte si práci zkontrolovat u dobrého „češtináře“, aby se v ní nevyskytovaly hrubky a gramatické chyby.

Výčet uvedených základních bodů, které činí z bakalářské práce práci úspěšnou a obhajitelnou je pouze základní. Nutnou součástí musí být také nadšení, chuť a zájem o danou problematiku a především velmi mnoho času na psaní a psaní…

Pokud však již nyní víte, že výše uvedené není ve Vašich silách dodržet, máme pro Vás ještě jedno tajemství. Vyplňte na našich webových stránkách objednávkový formulář a ušetřete si čas, nervy a starosti. S našimi vysoce kvalitně zpracovanými podkladovými texty, to půjde samo. Mějte krásný semestr.

Váš ProStudent s.r.o. a PROSTUDENT NET, s.r.o.
www.pro-student.cz
www.prostudent.cz
www.pisubakalarku.cz

Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE