Závěr diplomové nebo bakalářské práce

V rámci našeho blogu jsme se věnovali různým tématům v oblasti zpracování závěrečných prací, jako je Struktura bakalářské nebo diplomové práce, Teoretická či praktická část diplomové nebo bakalářské práce. Přestože většina studentů právě tyto oblasti pokládá za stěžejní na cestě napsání úspěšné závěrečné práce, je stěžejním předpokladem pro dotažení úspěchu do zdárného konce, také věnování patřičné pozornosti závěru práce.

Jak už jsme naznačili, závěru práce byste měli věnovat velkou pozornost (obdobně jako úvodu práce). Je tomu tak proto, že posudková komise si zpravidla přečte právě Váš závěr práce.

Závěr je nutné koncipovat tak, aby odpovídal úvodu. Jinými slovy v úvodu jste představili cíl práce a v závěru ho musíme uvést opětovně, ovšem se zjištěným výsledkem společně s komentářem, jak jste cílem dosáhli, jaké metody jsme použili, apod. Slovem výsledkem nejsou v tomto případě myšleny například výsledky dotazníkového šetření z praktické části bakalářky nebo diplomky, ale jde o shrnutí dosažení stanoveného cíle. Může se stát, že v praktické části autor dojde ke zjištění nových skutečností, se kterými na začátku práce nepočítal, a v takovém případě je nutné zdůvodnit, proč a jak k tomu došlo, aniž byste se od cíle práce odchýlili.

Rozsah závěru bakalářské nebo diplomové práce bývá standardně 2 až 3 normostrany, konkrétně pak záleží na dispozicích konkrétní školy.

V praktické části bakalářské nebo diplomové práce pracujeme s tabulkovým, obrázkovým a grafickým aparátem. Nesmíme zapomínat na jejich správné číslování, název, popis a legendu, v žádném případě se nedoporučuje odkazovat v textu na „následující tabulku“ nebo na „graf na str. 39“. Zvláště u grafů je pak nutné zohlednit výsledek nebo závěr, který z dat vyplývá.

Častou chybou při psaní závěru je, že místo závěru napíšete tzv. shrnutí (resumé).

Resumé přitom představuje obsahové shrnutí práce. Naproti tomu závěr práce má představovat shrnutí, jak bylo dosaženo stanoveného cíle, vyjádření se ke stanoveným hypotézám nebo výzkumným otázkám práce včetně vyjádření vlastního názoru a přínosu práce.

Při vyjadřování vlastních názorů se snažte nezacházet do příliš vysoké subjektivity, ale snažte si zachovávat stále objektivní přístup k zvolenému tématu. Neměli byste se rovněž vyjadřovat k takovým oblastem, jako: zda Vás průběh zpracování bavil či nebavil, jaké se vyskytly problémy nebo dokonce zpochybňovat vlastní závěry práce.

V rámci závěru by neměly zaznívat nové informace, které dříve v práci nebyly uvedeny. Tímto svou práci nezpestříte, ale naopak.

Uvědomte si při psaní závěru, že na konci své práce jste se stali „odborníkem“ na danou problematiku a měli byste vyslovovat proto také objektivní, podložené a erudované závěry práce.
Držíme Vám palce a přejeme Vám krásný semestr, Váš Prostudent
www.pro-student.cz
www.prostudent.cz
www.pisubakalarku.czKategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE