SEMINÁRNÍ PRÁCE

Seminární práce je charakterizována jako písemná odborná práce, při jejímž zpracování je kladen důraz na to, jak se student orientuje ve zvolené problematice a jak pracuje s odbornou literaturou.

Zpracování seminární práce bývá důležité pro studenty studující VŠ či VOŠ a za její zpracování získají zápočet v daném předmět. 

Seminární práce standardně zahrnuje tyto kapitoly (pokud není uvedeno jinak v metodickém pokynu školy):   

  • úvodní strany,
  • obsah,
  • úvod,
  • jádro práce (může být rozděleno na teoretickou a praktickou část),
  • závěr,
  • seznam použité literatury,
  • popř. přílohy.

Struktura seminární práce se může lišit dle požadavků školy, stejně tak i rozsah. Standardně se rozsah seminárních prací pohybuje v rozsahu do 5 do 25 normostran.

 

Jaký zvolit postup k úspěšnému sepsání seminární práce?

 V prvním kroku je vhodné si stanovit několik bodů k úspěšně napsané práci.

 Zvolit vhodné téma pro svou práci.

‚ Připravit osnovu práce.

ƒ Vyhledat vhodné a relevantní zdroje pro zpracování práce.

„ V posledním kroku již přistoupíte ke zpracování samotné práce.

 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na email info@pro-student.cz  

 

Děkujeme.

Agentura ProStudent

 

 

Kategorie: 
© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE