Blog

kategorie

Fungování portálu Tipy a triky

Úvod závěrečné práce

Připravili jsme pro vás další zajímavý článek, který je tentokrát na přání našich klientů. Často jste nám totiž psali, že nevíte, jak máte uchopit úvod své závěrečné práce, nebo že si nejste jisti, co by měl úvod obsahovat.
Věříme, že se po přečtení našeho článku bude tajemství úvodu závěrečné práce rozluštěno a vy se můžete s chutí pustit do díla.

JAK NA FORMULACI CÍLE BAKALÁŘSKÉ ČI DIPLOMOVÉ PRÁCE


Většina studentů je přesvědčena o tom, že nejvýznamnější fází zpracování závěrečné práce je samotné napsání textu bakalářské či diplomové práce. Studenti zpravidla nepřikládají velký význam tomu, že jejich „studijní úspěch“ se bude odvíjet také od jiných neméně významných faktorů, jako je správný výběr tématu nebo správné formulování cíle závěrečné práce.

JAK SPRÁVNĚ PRACOVAT S LITERATUROU A DALŠÍMI ZDROJI V RÁMCI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE


Práce s literaturou patří k velice důležitým parametrům bakalářské či diplomové práce. Pomocí odborné literatury student zpracovává celou teoretickou část, na základě které pak zpracovává část analytickou (praktickou).

ZÁVĚR DIPLOMOVÉ NEBO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE


V rámci našeho blogu jsme se věnovali různým tématům v oblasti zpracování závěrečných prací, jako je Struktura bakalářské nebo diplomové práce, Teoretická či praktická část diplomové nebo bakalářské práce. Přestože většina studentů právě tyto oblasti pokládá za stěžejní na cestě napsání úspěšné závěrečné práce, je stěžejním předpokladem pro dotažení úspěchu do zdárného konce, také věnování patřičné pozornosti závěru práce.

PRAKTICKÁ ČÁST BAKALÁŘSKÉ NEBO DIPLOMOVÉ PRÁCE


V rámci tohoto článku se budeme zabývat praktickou (analytickou) částí bakalářské nebo diplomové práce.

PŘÍMÉ CITACE NEBO PARAFRÁZE


Poměrně frekventovaně dostáváme od vás dotazy týkající se rozdílu mezi citací a parafrází v bakalářské nebo diplomové práci. Ukažme si názorně základní rozdíly.

TEORETICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ NEBO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE


Podstatou teoretické části práce je formulovat výzkumný problém, na který se ve Vaší bakalářce nebo diplomce zaměřujete. Použitím dostupných zdrojů (knihy, časopisy, odborné studie) následně analyzujeme získané informace a formulujeme teoretická východiska.

STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ NEBO DIPLOMOVÉ PRÁCE


Na úvod bychom chtěli poznamenat, že jednotlivé vysoké školy mohou ve svých dispozicích ohledně struktury bakalářské nebo diplomové práce doznávat určitých odchylek oproti standardu, který níže uvádíme.

Pokud však Vaše škola nemá šablonu bakalářské či diplomové práce, do které byste přímo mohli text psát a ani v metodických pokynech není blíže specifikována konkrétní struktura bakalářské či diplomové práce, nabízíme Vám ucelený návod, jak by taková struktura měla vypadat.

JAK NASTAVIT ČÍSLOVÁNÍ STRAN OD ÚVODU


Řešíte formální úpravu Vaší práce? Konkrétně pak nastavení číslování stran od úvodu? Pak čtěte dál. Připravili jsme pro Vás článek, který se právě této problematice věnuje.

Asi každý si umí ve wordu či v jiném textovém editoru nastavit číslování od první strany, ne všichni si však umí naformátovat číslování až od určité strany.

E-BOOK: RADY A TIPY, JAK NAPSAT ÚSPĚŠNOU ZÁVĚREČNOU PRÁCI (BAKALÁŘSKÁ A DALŠÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE V KOSTCE)V rámci našeho spřáteleného webu Píšu bakalářku, který je věnován všem těm, kteří právě řeší svou bakalářskou práci nebo jinou závěrečnou práci, je možné si zakoupit elektronickou knihu Rady a tipy, jak napsat úspěšnou závěrečnou práci (bakalářská a další závěrečné práce v kostce).

Stránky

© 2016 PROSTUDENT NET s.r.o., VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA ADRESA: RYBNÁ 716/24, 110 00, PRAHA 1, IČ: 04960068, ODDÍL C, VLOŽKA 256303, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE